Agronetto » Envases y contenedores de segunda mano » Embalajes de polietileno de segunda manoContenedores de almacenaje » Big Bags con inserto de aluminio para ensilaje CCM Whole Polonia AL POR MAYOR
El anuncio Big Bags con inserto de aluminio para ensilaje CCM Whole Polonia AL POR MAYOR se ha vendido y no está incluido en la búsqueda.
Anuncios similares
Big Bags con inserto de aluminio para ensilaje CCM Whole Polonia AL POR MAYOR
Vendido
Big Bags con inserto de aluminio para ensilaje CCM Whole Polonia AL POR MAYOR
Big Bags con inserto de aluminio para ensilaje CCM Whole Polonia AL POR MAYOR imagen 2
Big Bags con inserto de aluminio para ensilaje CCM Whole Polonia AL POR MAYOR imagen 3
1/3
Tipo:  embalaje de polietileno
Ubicación:  Polonia
Fecha de publicación:  más de 1 mes
Agronetto ID:  DX37337
Información:
Polaco
Francés
Traducir al español
Ogłosznie dotyczy nowych worków Big Bag z wkładem foliowym na kiszonki z kukurydzy i nie tylko
Wkład foliowy w worku jest wszyty po długości konstrukcji
a nie wczepiony punktowo
co utrzymuje folię szczelną i spójną z workiem podczas kiszenia
87/87/140 cm folia lej lej
87/87/106cm folia lej lej
90/90/115cm folia lej lej
93/93/145 wklad folia plaskie dno
Ogłosznie dotyczy nowych worków Big Bag z wkładem foliowym na kiszonki z kukurydzy i nie tylko
Wkład foliowy w worku jest wszyty po długości konstrukcji
a nie wczepiony punktowo
co utrzymuje folię szczelną i spójną z workiem podczas kiszenia
87/87/140 cm folia lej lej
87/87/106cm folia lej lej
90/90/115cm folia lej lej
93/93/145 wklad folia plaskie dno
91/91/175 wklad folia lej lej
88/88/171 folia lej lej
92/92/175 folia 1 ucho
62,5/62,5/175 folia 1 ucho
112/97/135 folia lej lej
92/92/215 folia 1 ucho
76/111/185 folia lej lej
92x92x245 cm SWL 1500 KG 1 ucho
***
2 uchwyty
4 uchwyty
a nawet 6 uchwytów transportowych
tak zwanych uszu. Każde ucho transportowe jest dodatkowo wzmocnione. Długość wszycia uszu w materiał zależy od gramatury i SWL worka
czyli maksymalnej wagi
którą można załadować worek. Uszy transportowe są wygodne i wytrzymałe
SWL: 1t
1,5t
1000 kg
1500 kg
600 kg
Gramatury: 120 g/m2
130 g/m2
140 g/m2
150 g/m2
160 g/m2
170 g/m2
180 g/m2
190 g/m2
200 g/m2
***
Dla Twojej pracy
wygody i bezpieczeństwa
Posiadamy worki używane segregowane na trzy klasy jakościowe. Mamy worki po cebuli łuskanej
po ziemniakach płukanych
po orzeszkach
po mleku w proszku
które są jak nowe
i wiele innych
Ceny są różne
jak i zapotrzebowanie
ale zawsze dobieramy worki tak
by sprawdziły się jak najlepiej w NAJNIŻSZEJ CENIE!
Czasem najtaniej to najdrożej
jeżeli narzędzie nie spełni swojej funkcji
przysporzy straty czasu i energii. Łączymy wszystkie aspekty w jedną całość podczas doboru worka. Funkcjonalność
wygoda i cena to podstawa!
Rozmiary: od 100 do 230 wysokości
Góra: Lej
Dół: Lej
4 uchwyty transportowe
SWL 500 do 1500 kg
***
Worki Big Bag najczęściej znajduą zastosowanie w
Rolnictwie – zboże
pasze
warzywa
ziarno
kiszonki
Przetwórstwie - granulaty
regranulaty
pet
Kamieniarstwie – odpady
materiały sypkie
kostka granitowa
Branży spożywczej – mleko w proszku
kakao
orzeszki
Budowlance – gruz
złom
odpady
kruszywo
piasek
chemię budowlaną
Surowcach – złom
odpady
I nie tylko. Nasze worki w mniejszych rozmiarach doskonale sprawdzają się również w gospodarstwach domowych podczas porządków w ogrodach
do magazynowania opałów takich jak eko groszek
węgiel
drewno
pellet
brykiety
a nawet przy przeprowadzkach
Worki są wykonane z folii polipropylenowej. Są wytrzymałe
solidne i proste w konstrukcji
co sprawia
że ich wytrzymałość bardzo często można mierzyć w latach. Z uwagi na łatwość usuwania brudu i specyfikę folii PP doskonale nadają się do wielokrotnego użytku
***
CENA HURTOWA
Paczka od 5 sztuk w zależności od rozmiaru worka. Paleta od sztuk
DETAL również
***
Sklep | BigBag24 GODZINY OTWARCIA: pon.-pt. 9:00-16:00
NIP: 9442084085
Global Import Tomasz Styrylski
ul. Kasztanowa 13
32-050 Kopanka Poland
***
Nasza specjalność to BIG-BAGI!
***
Jesteśmy importerem kontenerów elastycznych typu Big Bag. W swojej ofercie mamy worki nowe produkowane na specjalne zamówienie
nowe skupowane oraz używane. Możemy stworzyć worki dla Twoich potrzeb lub dobrać Ci odpowiednie rozwiązanie z dostępnego asortymentu
***
W ofercie posiadamy worki NOWE i UŻYWANE
***
Mostrar más
Traducir al español
L'annonce concerne de nouveaux Big Bags avec un insert en aluminium pour l'ensilage de maïs et plus encore
L'insert en aluminium dans le sac est cousu sur toute la longueur de la structure
et non attaché aux points
ce qui maintient le film serré et cohérent avec le sac pendant le décapage
Feuille d'entonnoir 87/87/140 cm
Feuille d'entonnoir 87/87/106 cm
Feuille d'entonnoir 90/90/115 cm
93/93/145 insert en aluminium, fond plat
91/91/175 insert en aluminium avec entonnoir
88/88/171 feuille d'entonnoir
92/92/175 feuille 1 oreille
62,5/62,5/175 feuille 1 oreille
Feuille d'entonnoir 112/97/135
92/92/215 feuille 1 oreille
Feuille d'entonnoir 76/111/185
92x92x245 cm SWL 1500 KG 1 épi
***
2 poignées
4 poignées
et même 6 poignées de transport
soi-disant oreilles. Chaque œillet de transport est en outre renforcé. La longueur de couture des oreilles dans le tissu dépend du poids et du SWL du sac.
c'est-à-dire le poids maximum
avec lequel le sac peut être chargé. Les oreilles de transport sont confortables et durables
SWL : 1t
1,5t
1000 kg
1500kg
600kg
Poids : 120 g/m2
130g/m2
140g/m2
150g/m2
160g/m2
170g/m2
180g/m2
190g/m2
200g/m2
***
Pour votre travail
confort et sécurité
Nous avons utilisé des sacs triés en trois classes de qualité. Nous avons des sacs d'oignons pelés
après les pommes de terre rincées
après les cacahuètes
après le lait en poudre
qui sont comme neufs
et plein d'autres
Les prix varient
ainsi que la demande
mais nous choisissons toujours les sacs de cette façon
pour les faire fonctionner au mieux au PRIX LE PLUS BAS !
Parfois, le moins cher est le plus cher
si l'outil ne remplit pas sa fonction
cela fera perdre du temps et de l’énergie. Nous combinons tous les aspects en un tout lors de la sélection d'un sac. Fonctionnalité
le confort et le prix sont la base !
Tailles : de 100 à 230 de haut
Haut : Entonnoir
En bas : entonnoir
4 poignées de transport
SWL 500 à 1500 kg
***
Les Big Bags sont le plus souvent utilisés dans :
Agriculture – céréales
alimentation
légumes
grain
ensilage
Transformation - granulés
regranule
animal de compagnie
Maçonnerie – déchets
matériaux granulaires
cube de granit
Industrie agroalimentaire – lait en poudre
cacao
Cacahuètes
Ouvriers du bâtiment – décombres
ferraille
déchets
agrégat
sable
produits chimiques de construction
Matières premières – ferraille
déchets
Et pas seulement. Nos sacs de plus petites tailles sont également parfaits pour les ménages lors du nettoyage des jardins.
pour stocker des carburants tels que les pois écologiques
charbon
bois
pellets
briquettes
et même en bougeant
Les sacs sont en feuille de polypropylène. Ils sont durables
solide et simple dans la construction
fabrication
que leur durabilité peut souvent être mesurée en années. En raison de la facilité d'élimination de la saleté et de la nature spécifique du film PP, ils sont parfaits pour un usage répété.
***
PRIX DE GROS
Pack de 5 pièces selon la taille du sac. Palette de pièces
DÉTAIL aussi
***
Boutique | HORAIRES D’OUVERTURE du BigBag24 : du lundi au vendredi. 9h00-16h00
PIN : 9442084085
Importation mondiale Tomasz Styrylski
rue Kasztanowa 13
32-050 Kopanka Pologne
***
Notre spécialité, ce sont les BIG-BAGS !
***
Nous sommes importateur de conteneurs Big Bag souples. Notre offre comprend des sacs neufs fabriqués sur commande spéciale
neuf acheté et utilisé. Nous pouvons créer des sacs adaptés à vos besoins ou choisir la bonne solution parmi la gamme disponible
***
Nous proposons des sacs NEUF et OCCASION
***
Embalajes de polietileno
Resultados de la búsqueda: 635 anuncios
Mostrar
Suscribirse